Sylwetka idealnego menedżera

Możliwość komentowania Sylwetka idealnego menedżera została wyłączona 3

Sylwetka idealnego menedżera

Jaki powinien być idealny menedżer? Jakie cechy osobowości, jakie umiejętności są najistotniejsze? Przede wszystkim nowoczesny menedżer to człowiek otwarty na ludzi, taki który stawia ich na pierwszym miejscu. Potrafi zachęcić ich do działania, do podejmowania decyzji, do kreatywności. Dobry menadżer nie boi się otaczać ludźmi zdolniejszymi od siebie, potrafi czerpać z nich inspirację i efektywnie z nimi współpracować. Ponieważ umiejętne korzystanie z wiedzy jest niezwykle istotne w konkurencyjnym środowisku, dobry menadżer potrafi zachęcić i motywować swoich podwładnych do rozwoju osobistego oraz pogłębiania wiedzy.

Niezwykle ważna jest również umiejętność realizacji celów, przy czym należy pamiętać że zarządzanie jest osiąganiem celów za pomocą ludzi. Menedżer nastawiony jedynie na realizacje celów ekonomicznych za wszelką cenę, bez względu na ducha, kulturę organizacyjną firmy nie jest dobrym zarządzającym. Jego działania nie przyniosą na dłuższą metę pożądanych rezultatów, a jedynie wprowadzą w organizacji atmosferę nieufności i zagrożenia.

TNS OBOP przeprowadził badanie z którego wynika, że kadrze zarządzającej w Polsce najbardziej brakuje właśnie zdolności interpersonalnych. Menedżerowie nie potrafią właściwie współpracować z podwładnymi, słuchać ich i odpowiednio nimi zarządzać. To musi się zmienić i dlatego obecnie tak popularne są szkolenia interpersonalne dla menedżerów.

admin

View all contributions by admin

Similar articles