Donos do urzędu skarbowego

Możliwość komentowania Donos do urzędu skarbowego została wyłączona 53

Donos do urzędu skarbowego
Część z nas może się obecnie zastanawiać nad donosem do urzędu skarbowego. Jakie mogą być jednak jego konsekwencje?
Najpierw zapoznajmy się z definicją. Donos do urzędu skarbowego to rodzaj informacji ze źródła zewnętrznego, która składana jest na ogół na piśmie. Co ciekawe, pojęcie owo nie występuje w przepisach. Co więcej, ustawodawca nie określił donosu do urzędu skarbowego jako podstawy wszczęcia kontroli podatkowej.

Pojęcie to nie posiada ustawowej definicji. Przyjęło się, że są to zewnętrzne informacje na temat naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego. Zgodnie z przepisami donos do urzędu skarbowego może mieć charakter wyłącznie pomocniczy dla organów skarbowych.
Wspomniany termin nie jest definiowany przez ustawodawcę ani w przepisach, ani w Ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej, ani w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
W formie zewnętrznej informacji, osoba informuje o naruszeniu przepisów prawa celnego tudzież prawa podatkowego przez określony w niej podmiot.

Donosy najczęściej dotyczą:
– niewydawania paragonów,
– nielegalnego wynajmu mieszkania,
– wykonywania działalności bez rejestracji,
– świadczenia pracy bez umowy,

Konsekwencją donosu jest sprawdzenie jego prawdziwości, czyli przeprowadzenie kontroli.
Donos powinien być podpisany. Warto wiedzieć, że urząd sprawdza wszystkie donosy, nawet te anonimowe.

Zawarte w donosie informacje powinny być konkretne, podparte w miarę możliwości – dowodami. Warto zadbać też o czytelność dokumentu.

admin

View all contributions by admin

Similar articles